Sài Gòn: 0333.888.464 - 0777552222 | Đồng Nai: 0777.466.999

Kia

KIA MONING 2019 MT

KIA MONING 2019 MT

Năm sản xuất: 2019

Màu xe: TRẮNG

Giá:

275 triệu

XEM CHI TIẾT
KIA MORNING 2016 1.25MT

KIA MORNING 2016 1.25MT

Năm sản xuất: 2016

Màu xe: ĐỎ

Giá:

273 triệu

XEM CHI TIẾT
KIA MORNING 2018 MT

KIA MORNING 2018 MT

Năm sản xuất: 2018

Màu xe: TRẮNG

Giá:

258 triệu

XEM CHI TIẾT
KIA FORTE 2013 MT

KIA FORTE 2013 MT

Năm sản xuất: 2013

Màu xe: VÀNG

Giá:

305 triệu

XEM CHI TIẾT
KIA MONING 2011 AT

KIA MONING 2011 AT

Năm sản xuất: 2011

Màu xe: xám

Giá:

205 triệu

XEM CHI TIẾT
KIA MONING 2017 MT

KIA MONING 2017 MT

Năm sản xuất: 2017

Màu xe: ĐỎ

Giá:

215 triệu

XEM CHI TIẾT
KIA MONING 2008 AT

KIA MONING 2008 AT

Năm sản xuất: 2008

Màu xe: XANH

Giá:

200 triệu

XEM CHI TIẾT
KIA RIO 2015 MT

KIA RIO 2015 MT

Năm sản xuất: 2015

Màu xe: BẠC

Giá:

315 triệu

XEM CHI TIẾT
KIA MONING 2016 MT

KIA MONING 2016 MT

Năm sản xuất: 2016

Màu xe: TRẮNG

Giá:

255 triệu

XEM CHI TIẾT
KIA MONING 2012 AT

KIA MONING 2012 AT

Năm sản xuất: 2012

Màu xe: BẠC

Giá:

242 triệu

XEM CHI TIẾT
KIA CAREN 2007 MÁY DẦU

KIA CAREN 2007 MÁY DẦU

Năm sản xuất: 2007

Màu xe: đen

Giá:

265 triệu

XEM CHI TIẾT
KIA CAREN 2015 MT

KIA CAREN 2015 MT

Năm sản xuất: 2015

Màu xe: TRẮNG

Giá:

285 triệu

XEM CHI TIẾT
KIA CAREN 2009 MT

KIA CAREN 2009 MT

Năm sản xuất: 2009

Màu xe: đen

Giá:

245 triệu

XEM CHI TIẾT
KIA RIO 2017 Số Sàn

KIA RIO 2017 Số Sàn

Năm sản xuất: 2017

Màu xe: TRẮNG

Giá:

335 triệu

XEM CHI TIẾT
 KIA K3 2013 AT

 KIA K3 2013 AT

Năm sản xuất: 2013

Màu xe: ĐỎ

Giá:

405 triệu

XEM CHI TIẾT
DN1011 - KIA Morning 2008 Số Sàn (Xe Ở Bãi Đồng Nai)

DN1011 - KIA Morning 2008 Số Sàn (Xe Ở Bãi Đồng Nai)

Năm sản xuất: 2008

Màu xe: Xanh

Giá:

145 triệu

XEM CHI TIẾT
DN1008 - KIA Karens 2013 Số Sàn (Xe Ở Bãi Đồng Nai)

DN1008 - KIA Karens 2013 Số Sàn (Xe Ở Bãi Đồng Nai)

Năm sản xuất: 2013

Màu xe: Bạc

Giá:

280 triệu

XEM CHI TIẾT
DN1003 - KIA Rio 2015 Số Sàn (Xe Ở Bãi Đồng Nai)

DN1003 - KIA Rio 2015 Số Sàn (Xe Ở Bãi Đồng Nai)

Năm sản xuất: 2015

Màu xe: Trắng

Giá:

290 triệu

XEM CHI TIẾT
Kia morning MT

Kia morning MT

Năm sản xuất: 2015

Màu xe: Vàng

Giá:

183 triệu

XEM CHI TIẾT
Hotline
0